Potrošni materijal - Stakleno posuđe

Nudimo cjelokupni asortiman laboratorijskog stakla, odmjernog staklenog posuđa, staklenih aparata različitih proizvođača i izvedenih od stakla različite kvalitete (prema zahtjevima i potrebama korisnika: kvarcno staklo, borosilikatno…)

Opći laboratorijski stakleni pribor:
- čaše (visoka/niska forma)
- boce (laboratorijske, reagens, za prah, kapalice: bijelo/smeđe staklo)
- tikvice (ravno/okruglo dno; kratko/dugo/usko/široko grlo; tikvica po Kjeldahlu)
- erlenmayer tikvice
- lijevci (kratka/duga cijev; za prah; za odjeljivanje:kruškasti/konični/cilindrični; po Gilsonu;  po Squibu)
- petry zdjelice
- posudice za vaganje
- zdjelice za isparavanje i kristalizaciju
- stakla za mikroskopiju (pokrovna i predmetna)
- satna stakla
- epruvete (bacto, kemijske, za centrifugu, za tekator)
- hladila (zračno, po Liebigu, za Soxlet  aparat…)
- sisaljke (na vodeni mlaz)
- čepovi
- stakleni štapići
- razni pipci (za eksikator,  za boce s tubusom)
- spojnice, nastavci, U- cijevi
- kivete  (kvarcno/optičko staklo)
- kvarcni lončići

Odmjerno posuđe:
- menzure (za mjerenje, za mućkanje, po Nessleru, s NB čepom…)
- odmjerne tikvice
- pipete (graduirane/trbušaste)
- birete (ravni/kosi pipac, automatske)
- piknometri

Zavisno o potrebama i zahtjevima korisnika, te postavljenim normama,  odmjerno posuđe može se isporučiti kao AS, A ili B klasa.

Nudimo i različite staklene laboratorijske aparate (standardne izvedbe: aparat za destilaciju po Engleru, za analizu kisika, za određivanje tališta po Thileu, za ekstrakciju po Soxletu….. ), a u slučaju specifičnih potreba korisnika izradu aparata osiguravamo u suradnji s našim partnerom: Obrt za proizvodnju stakla Šurlan

Porculanski pribor (proizvođača Haldenwanger):
- lončići i posudice za žarenje
- lađice
- zdjelice za isparavanje
- tarionici s tučkom
- lijevci
- ploče za eksikator