Potrošni materijal - Mikrobiološke podloge

Uz  kompletan pribor i opremu za provođenje mikrobioloških analiza, nudimo i veliki izbor komponenti potrebnih za uzgoj i izolaciju mikroorganizama u obliku:

- dehidriranih podloga,
- hranjivih tvari,
- selektivnih dodataka,
- gotovih podloga u petri zdjelicama i epruvetama te
- razne brze testove za identifikaciju (u obliku reagensa, diskova, „toxkitova“)

U ponudi imamo  kompletan pribor za mikrobiologiju, te mikrobiološke podloge više proizvođača: Merck, Biolife , bioMerieux, Bio-Rad, Dohler... koje u potpunosti udovoljavaju postavljenim standardima i normama za primjenu u kliničkoj dijagnostici, industriji hrane i pića,  farmaciji,  biotehnologiji, ekologiji.