Ekotoksikološki testovi

Ovlašteni smo  predstavnik tvrtke MicroBioTests Inc. Belgija na području Republike Hrvatske.
Tvrtka MicroBioTests Inc. je ekskluzivni proizvođač svjetski priznatih testova za detekciju i kvantifikaciju toksičnosti kemikalija te krutog i tekućeg otpada koji utječu na onečišćenje vodenih i kopnenih površina.

Ekotoksikološki testovi („ToxKits“) primjenjuju se za snimanje i praćenje toksičnosti površinskih voda (slatka voda i morska voda), podzemnih voda , industrijskog otpada te kontaminacije tla. Pojedini testovi također su prikladni i za brzu detekciju bioloških toksina koji onečiščuju površinske vode i vodene rezervoare.
Osnovna karakteristika i njihova glavna prednost je u tome što kod ovakve vrste biotestova nema potrebe za kompleksnim i skupim postupcima uzgajanja i održavanja kolonija test organizama koji se primjenjuju  za provođenje testova kod nekih ostalih metoda.
Kod ovih mikrobiotestova koriste se vrste organizama u „neaktivnom“ ili „imobiliziranom“ stanju u kojem oni mogu biti pohranjeni duži vremenski period, a jednostavno se aktiviraju u trenutku provođenja biotesta. 
Ovo omogućava provođenje jednostavnih, jeftinih i korisniku potpuno prilagođenih testova toksičnosti u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu bez potrebe za skupom opremom i sredstvima.
Mikrobiotestovi se trenutno koriste u više od 40 zamalja širom svijeta za biološko praćenje onečišćenja vode i tla, a isto tako i u istraživačke svrhe.
Od početka komercijalizacije mikrobiotestova (početkom 90-tih)  provedeno je više od 150 000 testova širom svijeta, a izdano je na stotine znanstvenih radova  i izvješća o njihovoj primjeni. 
Osnovne karkteristike mikrobiotestova:
  • nema potrebe za stvaranjem kolonija organizama ili za njihovim trajnim održavanjem;
  • minimalne potrebe za prostorom i opremom za rad;
  • test organizmi isporučuju se u „neaktivnom“ ili „imobiliziranom“ stanju te se mogu aktivirati „na zahtjev“ (u „neaktivnom“ stanju stabilni su nekoliko mjeseci).
  • „ToxKit“ sadrži cjelokupan materijal potreban za provedbu biotesta (test organizme i  kompletan potreban pribor i reagense)
  • Testovi su visoko standardizirani, ponovljivi , jednostavni za provedbu, vrlo osjetljivi i cjenovno vrlo povoljni
  • Efikasnost  mikrobiotestova je potvrđena u mnogim studijama, a koriste se širom svijeta
  • Osiguravaju komparativne rezultate ekvivalentne sveobuhvatnim ISO i OECD testovima
  • Idealno su rješenje za provođenje cjenovno povoljnih rutinskih testova toksičnosti i biološkog nadzora 
Područje primjene :
Svaki test primjenjuje sebi svojstveni organizam.
Za provedbu testova na slatkoj vodi i kopnenim površinama prikladni su slijedeći mikrobiotestovi („ToxKits“).
ALGALTOXKIT FTM  (Selenastrum capricornutum) Algaltoxkit F slide show
DAPHTOXKIT FTM magna (Daphnia magna)
DAPHTOXKIT FTM pulex   (Daphnia pulex) 
CERIODAPHTOXKIT F(Ceriodaphnia dubia)
THAMNOTOXKIT FTM (Thamnocephalus platyurus) Thamnotoxkit F slide show
OSTRACODTOXKIT F  (Heterocypris incongruens) Ostracodtoxkit F slide show
ROTOXKIT FTM (Brachionus calyciflorus)
ROTOXKIT FTM short-chronic (Brachionus calyciflorus) Rotoxkit F chronic slide show
PROTOXKIT F (Tetrahymena thermophila)
RAPIDTOXKIT (Thamnocephalus platyurus)
PHYTOTOXKIT Phytotoxkit slide show
PHYTOTESTKIT
Za provedbu testova na obalnom/morskom području prikladni su slijedeći mikrobiotestovi („ToxKits“):
MARINE ALGALTOXKITTM (Phaeodactylum tricornutum)
ARTOXKIT MTM (Artemia franciscana)
ROTOXKIT MTM (Brachionus plicatilis)
Najučestaliji  i najprihvaćeniji postupak za analizu toksičnosti i onečišćenja površinskih voda je testiranje uzoraka primjenom  mikrobiotestova koje određuju osjetljivost organizma Daphnia magna. “Daphtoxkit F magna slide show” Više informacija o testovima, području primjene i detaljne postupke za rad sa testovima možete vidjeti na www.microbiotests.be