Potrošni materijal - Kemikalije i reagensi

Osnovu naše ponude kemikalija čine laboratorijske kemikalije, u najvećoj mjeri,  „pro analysi“ kvalitete,  domaćih i inozemnih proizvođača, međutim na raspolaganju su i kemikalije svih ostalih stupnjeva čistoće (purissimus, purum, tehničeke kemikalije...)

Nudimo kompletan asortiman kemikalija i reagensa hrvatskog proizvođača
„Kemika“ koji uključuje:

- Proizvode koji se koriste za mikroskopiju i mikrobiologiju
- Aditive za prehrambene svrhe
- Volumetrijske otopine
- Pufere
- Sredstva za obradu i analizu voda
- Sredstva za sušenje
- Sredstva za pranje laboratorijskog suđa
- Reagensi za kliničko-kemijsku dijagnostiku
- Proizvodi koji se koriste za biokemiju
- Sredstva za elektrogalvanizaciju i kemikalije specijalnih čistoća za potrebe industrije

Istovrsne materijale možemo ponuditi i od velikog broja inozemnih proizvođača:
HACH – LANGE, MERCK, FLUKA, SIGMA, SUPELCO, ALDRICH, RIEDEL de  HAEN, PANREAC, CARLO ERBA,  ALKALOID i dr.

Sve kemikalije udovoljavaju traženim standardima kvalitete i uz svaku kemikaliju isporučuju se certifikati analize i kvalitete te sigurnosno-tehnički list.

Osim laboratorijskih kemikalija u  mogućnosti smo ponuditi i specijalne kemikalije za posebne, industrijske namjene  (primarna i sekundarna referentna goriva: „Chevron  Phillips Chemicals“;  referentne materijale za određivanje  gustoće, plamišta, indeksa refrakcije,  standarde viskoziteta i sl. tvrtke „Paragon Scientific Ltd.“ www.paragon-sci.com

Također nudimo i  certificirane referentne standarde, standarde za kontrolu kvalitete, kalibracijske standarde te cijeli program interkalibracije za praćenje  kontrolnih parametara pitke vode, otpadnih voda, okoliša.... koja se provode posredstvom akreditiranih tvrtki:
RTC, USA www.rt-corp.com i LGC Standards, Europe www.lgcpt.com